‘Facts do not cease to
exist because they
are ignored’
Aldous Huxley‘The future belongs to
those who believe
in the beauty of their
dreams’
Eleanor RooseveltDo, or do not.
There is no 'try'
 
Shakers
Een goede voorbereiding is het halve werk. In overleg met de opdrachtgever wordt de uitdaging uitvoerig in kaart gebracht. Essentieel om de juiste kandidaat voor te kunnen stellen maar ook om aan alle stakeholders de noodzaak van de opdracht helder te kunnen communiceren. Per opdracht wordt bekeken welke kandidaat op welke wijze, voor welke periode, het best kan worden ingezet.

Shapers
Na een ‘go’ van de opdrachtgever wordt door onze kandidaat in overleg met de stakeholders de gewenste situatie in kaart gebracht. Uiteraard voorzien van een gedetailleerd stappenplan. Dit stappenplan vormt het draaiboek voor het beheersbaar uitvoeren van de opdracht en is het communicatiemiddel voor het bespreken van de gewenste veranderingen en de aanpak met alle betrokkenen. De uitkomst: een inzichtelijk veranderingsproces dat het eindresultaat ten goede komt.

Movers
Het daadwerkelijk implementeren. Waar het uiteindelijk om gaat! Door de jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening weten we hoe weerbarstig organisaties kunnen zijn en welk beroep wordt gedaan op de persoonlijke effectiviteit. Wij gaan voor het resultaat. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van de betrokken medewerkers. Dit geeft verankering maar maakt het werken aan de uitdaging vooral ook leuk.
 
  

s