HR
Hier vindt u enkele voorbeelden van opdrachten die wij hebben uitgevoerd. Uiteraard verstrekken wij u graag referenties.
  • Functiewaardering: herstructureren functiegebouw, nieuwe functie beschrijvingen, nieuwe functies creëren, nieuwe salarisindelingen

  • Comptentiemanagement: implementeren competentiemanagement, aanpassen competenties aan strategie en doelen organisatie

  • Kennismanagement: bij veranderingen organisatie, het opzetten van nieuwe opleidingsmodules voor afdelingen

  • Werving en Selectie: aanname beleid van afdelingen, opzetten nieuwe teams voor projecten

  • Gezondheidsmanagement: in kaart brengen van ziekteverzuim, aanpak kort durend ziekteverzuim, sturing in langdurig ziekteverzuim.

  • Transformatieprocessen: personeelsbeleid verschillende organisaties samenvoegen tot 1 personeelsbestand, waarbij tevens alle functies worden herschreven en benoemd en de competenties worden aangepast.
 
  

s