Welkom op de site van Emptor Rex.

Emptor Rex levert, mobiliseert, enthousiasmeert en ontwikkelt menselijke capaciteit gericht op het verhogen van het ondernemend veranderings- en innovatievermogen door inzet en betrokkenheid
Dat is onze missie.

Organisaties leven van klanten. Wij willen in ons werk worden afgerekend op de toegevoegde waarde voor de klant. Niet voor niets betekent Emptor Rex Klant is Koning.

Zeker in de financiële dienstverlening zijn mensen de organisatie en bepalen zij de toegevoegde waarde. Emptor Rex ondersteunt door interim- en projectmanagement en detachering.

Onze kracht ligt in het doen en opleveren.

In grote vaak weerbarstige (lijn)organisaties is samenwerking en communicatie essentieel. Wij vinden het vooral ook gewoon leuk en uitdagend.

Wij zijn een organisatie waar mensen graag (mee) willen werken. Medewerkers krijgen de ruimte om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Wij staan open voor nieuwe denkbeelden, tonen lef en doorzettingsvermogen in onze benadering. We willen geijkte patronen doorbreken.

Wij willen bij mensen creativiteit en talenten losmaken, de verbeeldingskracht versterken en de bekwaamheid vergroten. Succesvol ondernemen en samen presteren staan centraal.

Wij selecteren onze medewerkers niet alleen op materiedeskundigheid maar vooral op het vermogen om medewerkers van opdrachtgevers te mobiliseren en te enthousiasmeren.

Onze stijl is planmatig, prestatiegericht en flexibel. Ons handelen is betrouwbaar en maatschappelijk verantwoord.
 
  

s