Coaching

Organisaties leven van klanten. Daarom willen wij in ons werk worden afgerekend op de toegevoegde waarde voor de klant. Niet voor niets betekent Emptor Rex Klant is Koning.

Zeker in de financiële dienstverlening zijn mensen de organisatie en bepalen zij de toegevoegde waarde. Emptor Rex ondersteunt hierin ook door middel van coaching.
We onderscheiden een aantal vormen en methodes zoals:
  • Persoonlijke coaching
  • Teamcoaching
  • Intervisie
  • Supervisie

Ieder mens is uniek en leert dus op zijn of haar manier, we houden hier rekening mee, alle trajecten bestaan daarom uit maatwerk.

Wat levert coaching op?
In feite constructief meedenken of de ingezette verandering of de te hanteren stijl ook daadwerkelijk tot verbetering leidt. De focus ligt vooral op gedrag dat nodig is om doelen te halen, zeg maar doen. Het leren om zichzelf een spiegel voor te houden is een doel van coaching, leren en eigen gedrag herkennen en erkennen.
De coach van Emptor Rex is Twan Paes. Hij heeft gewerkt als teamleider, afdelingsmanager en divisiemanager. Hij heeft dus op alle niveaus gewerkt, een onderscheidend voordeel. Hij herkent daardoor veel van de problemen en weet wat veranderingen voor impact kunnen hebben. In zijn boek ‘organiseren en veranderen’ staan veel praktijkcases beschreven.

U kunt er te allen tijde van uitgaan dat:

  • Organisatiedoelen op de eerste plaats komen
  • Er parate kennis is van managementtools
  • De aanpak stimuleert tot beweging
  • Er een spiegel voor de professional komt
  • Er snel inzicht is in de probleemstelling


Onze doelgroep voor coaching
Organisaties die zich bewust zijn dat ander gedrag nodig is voor betere resultaten.


<< terug

 
  

s