Interimmanagament: Vraag en antwoord

Wat is interim management?
Interim management is het in korte tijd oplossen van specifieke organisatieproblemen en toekomstvastheid realiseren door de verandering te verankeren in de organisatie en bij de medewerkers. Binnen interim management onderscheiden we vijf categorieën:
 • Veranderingsmanagement;
 • Overbruggingsmanagement;
 • Projectmanagement;
 • Crisismanagement;
 • Deskundigheidsmanagement.

Wat is het verschil tussen een organisatieadviseur en een interim manager?
Een organisatieadviseur adviseert en draagt oplossingen aan. Een interim manager adviseert, draagt oplossingen aan èn implementeert. Het onderkennen van de noodzaak tot veranderen is één ding, het realiseren ervan iets anders. Een professionele interim manager weet hoe een dergelijk proces door te voeren en kan een blijvende impuls geven aan de verandering. De interim manager voert vaak vier rollen tegelijk uit: operationeel manager, adviseur, coach en verandermanager.

Wanneer stel ik een interim manager aan?
Organisaties besluiten doorgaans een interim manager aan te stellen om:

 • Orde op zaken te stellen en de rust te herstellen;
 • Een nieuw organisatieontwerp te ontwikkelen en/of te implementeren;
 • Het verbeteren van de performance;
 • Een afdeling of organisatie draaiende te houden;
 • Een project te managen.

Wat zijn de voordelen van het inzetten van een interim manager?
In de meeste gevallen wordt er een interim manager aangesteld, omdat de eigen organisatie de tijd of capaciteit dan wel de gewenste kwaliteit niet voorhanden heeft. Er zijn evenwel ook andere criteria die pleiten voor het inhuren van een interim manager:

 • Snel inzetbaar;
 • Ervaring met het vraagstuk;
 • Snel resultaat;
 • Frisse blik van de buitenstaander;
 • Objectief, geen onderdeel van de bestaande cultuur en werkwijzen;
 • Geen intern carrière-doel;
 • Breekijzer.

Op welk niveau en in welke disciplines opereren interim managers?
Interim managers worden ingezet wanneer de situatie daarom vraagt. Dat gebeurt op alle managementniveaus, zowel in primaire processen, ondersteunende processen als in projecten. Emptor Rex richt zich binnen de financiële dienstverlening op de disciplines: algemeen management, back-office, sales, marketing, product management, finance, human resources en procesmanagement.

Hoe reageren medewerkers op de inzet van een interim manager?
Veranderingen zonder weerstanden bestaan niet. Het managen van weerstanden en het bouwen aan commitment zijn dan ook essentiële taken van een interim manager. Wij hebben de ervaring dat de professionele interim managers worden gewaardeerd om hun kennis en vaardigheden en vooral ook doordat zij in staat zijn om mensen te mobiliseren.

Hoe wordt de kwaliteitsborging tijdens een opdracht gegarandeerd?
Voor bepaalde opdrachten is het wenselijk dat tijdens de opdracht de kwaliteit van de voortgang voortdurend wordt beoordeeld. Het is gebruikelijk om daarvoor een schaduwmanager in te brengen. De schaduwmanager is een klankbord voor de interim manager en staat hem op de achtergrond terzijde voor specifieke vraagstukken die buiten het competentieveld van de interim manager liggen. Bovendien vindt er periodiek een voortgangsbespreking plaats tussen de opdrachtgever, interim manager en schaduwmanager.

Wat als ik toch niet tevreden ben over de prestaties van de interim manager?
Wij hebben het nog niet meegemaakt. Onze overeenkomsten met opdrachtgevers zijn evenwel voorzien van de optie om bij ontevredenheid over de prestaties een aangestelde interim manager direct en kosteloos te vervangen dan wel de overeenkomst met ons te beëindigen.


<< terug

 
  

s