Onze opdrachten kunnen we onderscheiden in:

Interim management
Emptor Rex biedt u interim managers met een gedegen ervaring in de financiële dienstverlening. Toch is niet iedere interim manager voor alle opdrachten geschikt. De tak van sport binnen de financiële dienstverlening maar ook de aard van de opdracht (van opbouwmanagement tot en met crisismanagement) zijn bepalend voor de match. Meer over Interim Management ->

Detachering
Het betreft hier specialistische functies. Veelal staf bijvoorbeeld Marketing, Finance of HR. Onze medewerkers brengen u materiedeskundigheid maar ze zijn beslist geen consultants. Ook hier ligt het accent niet op het kennen en kunnen, maar op het ook daadwerkelijk doen.

Project management
Onze project managers weten het verschil tussen projectleider en projectlijder. Zijn materiedeskundig maar weten vooral binnen complexe organisaties de projecten van de grond te krijgen, op te leveren en te implementeren. Emptor Rex wordt daarnaast in toenemende mate ingehuurd om projecten turn key uit te voeren.

Coaching
Elke organisatie wil haar resultaten verbeteren. Veranderingen zijn aan de orde van de dag en er worden steeds meer eisen aan organisaties gesteld. Een belangrijke schakel hierin is het (midden) management en stafmedewerkers. Zij moeten ervoor zorgen dat de harde resultaten gerealiseerd worden. Hoe? Het heeft doorgaans alles te maken met de ten onrecht zo aangeduide zachte kant, het gedrag. Coaching is het meest effectieve instrument hierbij. Meer over coaching Emptor Rex ->
 
  

s